Category Nanlite

พรีวิว NANLITE PAVOTUBE II 60X ไฟแท่งให้แสงสว่างสูง เปลี่ยนสีได้ ครอบคลุมการทำงานที่หลากหลายทั้งงานถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ และภาพยนตร์

พรีวิว Nanlite PavoTube II 60X ไฟแท่งให้แสงสว่างสูง เปลี่ยนสีได้ ครอบคลุมการทำง…

พรีวิว NANLITE PAVOTUBE II 30X ไฟ LED ปรับสีได้ ให้สีตรงแม่นยำ สีผิว สีสินค้าไม่เพี้ยน ปรับมู้ดโทนทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอมีเอฟเฟคให้เลือกใช้ได้ถึง 15 แบบ

พรีวิว NANLITE PAVOTUBE II 30X แท่งไฟ LED ปรับสีได้ ให้สีตรงแม่นยำ สีผิว สีสินค…